Notícies: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=138143&lang=ca&tipo=rss_2.0 Notícies d'actualitat ca Wed, 08 Jul 2020 06:39:56 GMT Govern de les Illes Balears 2020-07-08T06:39:56Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Agricultura va invertir el 2019 més de 930.000 euros en ajudes per a les varietats locals http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4288193&lang=ca&coduo=138143 Tue, 07 Jul 2020 07:57:28 GMT 4288193 2020-07-07T07:57:28Z Sobirania Alimentària adjudica un projecte per augmentar la presència de producte local als menús escolars dels centres públics d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4281403&lang=ca&coduo=138143 Thu, 02 Jul 2020 10:33:18 GMT 4281403 2020-07-02T10:33:18Z Agricultura preveu més de 65 milions d'euros en els pròxims anys en mesures per al sector primari en el pla de reactivació econòmica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4278099&lang=ca&coduo=138143 Wed, 01 Jul 2020 12:03:16 GMT 4278099 2020-07-01T12:03:16Z Més de 70 productors agroalimentaris de les Balears s'integraran a la plataforma digital nacional 'Productos de aquí' http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4270366&lang=ca&coduo=138143 Fri, 26 Jun 2020 11:42:07 GMT 4270366 2020-06-26T11:42:07Z Vuit elaboradors de formatge de les Balears rebran ajudes per emmagatzemar més de 480 tones de producte a causa de la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4270356&lang=ca&coduo=138143 Fri, 26 Jun 2020 11:40:39 GMT 4270356 2020-06-26T11:40:39Z Regle de peixos il·lustrada amb les espècies de talla mínima de captura http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2450116&lang=ca&coduo=138143 Mon, 22 Jun 2020 19:59:47 GMT 2450116 2020-06-22T19:59:47Z El Consell de Govern ha autoritzat el conveni entre la conselleria i el ministeri d'Agricultura per a la gestió compartida de les reserves marines, que tinguin aigües interiors i exteriors http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4266851&lang=ca&coduo=138143 Fri, 19 Jun 2020 11:41:46 GMT 4266851 2020-06-19T11:41:46Z Agricultura vol sumar esforços amb els consells insulars per incrementar el consum i la producció alimentària local http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4265984&lang=ca&coduo=138143 <p>De la Concha ha expressat tamb&#233; la voluntat d&#8217;augmentar significativament l&#8217;exportaci&#243; dels productes illencs &#171;per diversificar m&#233;s la nostra economia&#187;</p> Fri, 19 Jun 2020 08:01:15 GMT 4265984 2020-06-19T08:01:15Z El FOGAIBA executa el pagament de més 4,7 milions d'euros en ajudes al sector primari de les Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4266382&lang=ca&coduo=138143 <p>Aquest organisme ha pagat 16,7 milions d&#8217;euros als beneficiaris durant l&#8217;estat d&#8217;alarma per la COVID-19</p> Fri, 19 Jun 2020 07:09:09 GMT 4266382 2020-06-19T07:09:09Z Les botigues de proximitat han mantingut el preu dels productes bàsics durant l'estat d'alarma per la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4265996&lang=ca&coduo=138143 <p>El preu de la llet local no ha variat a les grans superf&#237;cies, tot i que s&#8217;ha venut m&#233;s cara que la llet de fora</p> Thu, 18 Jun 2020 12:57:22 GMT 4265996 2020-06-18T12:57:22Z CAMPANYA DE SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES FITOSANITARIS PER A COMBATRE ELS VECTORS DE XYLELLA FASTIDIOSA 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4265895&lang=ca&coduo=138143 <p>La Conselleria d&#8217;Agricultura, Pesca i Alimentaci&#243;, a trav&#233;s de la Direcci&#243; General d&#8217;Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural i amb la col&#183;laboraci&#243; de Serveis de Millora Agr&#224;ria i Pesquera (SEMILLA) organitza una campanya de subministrament de productes fitosanitaris per a combatre els vectors de la <em>Xylella fastidiosa</em> en els cultius d&#8217;ametller, olivera i vinya.</p> <p>Poden accedir a aquesta campanya els titulars d&#8217;explotacions agr&#224;ries que estiguin inscrites al Registre Interinsular Agrari (RIA) de les Illes Balears. El termini per a la presentaci&#243; de sol&#183;licituds finalitzar&#224; el dia<strong> 10 de juliol de 2020 a les 13:00 hores</strong>.&#160;</p> <p>Pel que fa a les plantacions de vinya, aquestes tamb&#233; han d&#8217;estar inscrites al Registre Vitivin&#237;cola de les Illes Balears i a nom del sol&#183;licitant.&#160;</p> <p>A les normes adjuntes de la campanya hi trobareu tota la informaci&#243; necess&#224;ria.</p> <p>Per qualsevol aclariment vos podeu posar en contacte amb el departament de Sanitat Vegetal de la Conselleria al tel&#232;fon 971 17 66 66 (ext.76564) o amb el departament de Desenvolupament Rural de SEMILLA al tel&#232;fon 971 17 60 84 (ext.66390).</p> Thu, 18 Jun 2020 12:11:28 GMT 4265895 2020-06-18T12:11:28Z CAMPANYA DE SUBMINISTRAMENT DE TRAMPES PER A COMBATRE LA PLAGA CERATITIS CAPITATA DURANT EL 2020 EN ELS CULTIUS DE CÍTRICS I FRUITA DOLÇA http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4265920&lang=ca&coduo=138143 <p>La Conselleria d&#8217;Agricultura, Pesca i Alimentaci&#243;, a trav&#233;s de la Direcci&#243; General d&#8217;Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural i amb la col&#183;laboraci&#243; de Serveis de Millora Agr&#224;ria i Pesquera (SEMILLA) organitza una campanya de subministrament de trampes amb atraients per a la captura massiva de <em>Ceratitis capitata</em> en els cultius de c&#237;trics i fruita dol&#231;a, definida com a fruita d&#8217;&#242;s i fruita de llavor.</p> <p>Poden accedir a aquesta campanya els titulars d&#8217;explotacions agr&#224;ries que estiguin inscrites al Registre Interinsular Agrari (RIA) de les Illes Balears. El termini per a la presentaci&#243; de sol&#183;licituds finalitzar&#224; el dia<strong> 10 de juliol de 2020 a les 13,00 hores</strong>.</p> <p><span>A les normes adjuntes de la campanya hi trobareu tota la informaci&#243; necess&#224;ria.</span></p> <p>Per a qualsevol aclariment vos podeu posar en contacte amb el departament de Sanitat Vegetal de la Conselleria al tel&#232;fon 971 17 66 66 (ext.76564), &#160;o amb el departament de Desenvolupament Rural de SEMILLA al tel&#232;fon 971 17 60 84 (ext.66390).</p> Thu, 18 Jun 2020 12:11:13 GMT 4265920 2020-06-18T12:11:13Z Estadístiques agràries i pesqueres. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2481944&lang=ca&coduo=138143 Tue, 16 Jun 2020 12:39:19 GMT 2481944 2020-06-16T12:39:19Z Agricultura aconsegueix els 981.000 euros més que havia reclamat al ministeri per als sectors de la pesca, l'oví i el caprí davant la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4263814&lang=ca&coduo=138143 Mon, 15 Jun 2020 16:37:23 GMT 4263814 2020-06-15T16:37:23Z ACTUALITZACIÓ 15.06.20. REPRESA FORMACIONS I EXÀMENS LLIURES (COVID-19) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4110742&lang=ca&coduo=138143 <p>La Direcci&#243; General de Pesca informa que degut a l'evoluci&#243; de la desescalada est&#224; comen&#231;ant a reprendre les activitats formatives que es van haver d'ajornar al mes de mar&#231;. Aix&#237; id&#242;, la informaci&#243; relacionada amb els cursos i ex&#224;mens que estaven en marxa es la seg&#252;ent:</p> <p>Formaci&#243; B&#224;sica Mallorca: es repr&#232;n dia 8 de juny en horari de 1530 a 2200, els alumnes han d'haver rebut un email amb la informaci&#243;, en cas contrari s'han de possar en contacte amb la Direcci&#243; General.</p> <p>Operador General GMDSS: S'inicia del 25 de juny al 3 de juliol en horari de 1530 a 2200, els alumnes han d'haver rebut un email amb la informaci&#243;, en cas contrari s'han de possar en contacte amb la Direcci&#243; General.</p> <p>Embarcacions de Superviv&#232;ncia: Esteim fent feina per que es pugui comen&#231;ar el mes aviat possible.</p> <p>Formaci&#243; B&#224;sica Menorca:&#160; es repr&#232;n dia 23 de juny en horari de 0800 a 1430 i finalitza l' 1 de juliol, els alumnes han d'haver rebut un email amb la informaci&#243;, en cas contrari s'han de possar en contacte amb la Direcci&#243; General.</p> <p>Formaci&#243; B&#224;sica Eivissa: Sense data de represa per&#242; esteim fent feina per que es pugui comen&#231;ar el mes aviat possible</p> <p>Convocat&#242;ria ex&#224;mens lliures Patr&#243; Local de Pesca i Patr&#243; Costaner Polivalent: S'ajorna a la segona convocat&#242;ria (novembre 2020). Els inscrits a la primera convocatoria es poden presentar a la segona sense haver de fer una nova inscripci&#243;.</p> <p>Demanam que aquets dies els interessats estiguin pendents de la informaci&#243; publicada a les planes web:</p> <p><a href="http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=1159&amp;lang=ca" target="_blank">- http://sorpes.caib.es</a></p> <p><a href="http://www.caib.es/sites/formacio/ca/inici/?campa=yes" target="_blank">- http://formacionp.caib.es</a></p> <p>i del seu correu electr&#242;nic.</p> Mon, 15 Jun 2020 11:23:06 GMT 4110742 2020-06-15T11:23:06Z Les praderies de posidònia de les Balears es troben en bon estat, encara que no òptim, segons la Xarxa de Monitoratge de la Posidònia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4262208&lang=ca&coduo=138143 <p><span>Es tracta d&#8217;un projecte finan&#231;at amb l&#8217;impost de turisme sostenible, que ha comptat amb la participaci&#243; de voluntaris</span></p> Thu, 11 Jun 2020 19:11:01 GMT 4262208 2020-06-11T19:11:01Z Agricultura dona suport a AGAMA en el procés de certificació en benestar animal de les granges que la proveeixen http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4262192&lang=ca&coduo=138143 Thu, 11 Jun 2020 18:48:25 GMT 4262192 2020-06-11T18:48:25Z Agricultura ha comprat 105 tones en quatre setmanes de fruites, verdures, carn i llet per distribuir a 18 entitats socials http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4254969&lang=ca&coduo=138143 <p><span>Juntament amb Afers Socials es coordinen les entregues d&#8217;aquests productes, que arriben a m&#233;s de 63.000 beneficiaris de les illes</span></p> Thu, 11 Jun 2020 09:50:06 GMT 4254969 2020-06-11T09:50:06Z Els mercats municipals reflecteixen millor les fluctuacions dels preus d'origen del peix que les grans superfícies http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4250680&lang=ca&coduo=138143 Fri, 05 Jun 2020 13:53:31 GMT 4250680 2020-06-05T13:53:31Z El Consell de Govern autoritza incrementar en 95.000 euros els ajuts per a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4250381&lang=ca&coduo=138143 Fri, 05 Jun 2020 11:11:50 GMT 4250381 2020-06-05T11:11:50Z Sobirania Alimentària licita un estudi per conèixer els fluxos dels aliments abans i després de l'estat d'alarma per la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4250292&lang=ca&coduo=138143 <p>L'objectiu &#233;s con&#232;ixer tamb&#233; la demanda de producte local en aquest per&#237;ode a les llars i entre la restauraci&#243; col&#183;lectiva tant p&#250;blica com a privada</p> Fri, 05 Jun 2020 09:54:49 GMT 4250292 2020-06-05T09:54:49Z De la Concha reclama una futura PAC sense cap retallada «si es vol avançar realment en el nou 'Green Deal' europeu» http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4249052&lang=ca&coduo=138143 Thu, 04 Jun 2020 16:14:01 GMT 4249052 2020-06-04T16:14:01Z Tràmits i noticies per a centres de Busseig Recreatiu http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4023935&lang=ca&coduo=138143 Thu, 04 Jun 2020 11:54:02 GMT 4023935 2020-06-04T11:54:02Z El FOGAIBA executa el pagament de 3 milions d'euros en ajudes al sector primari de les Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4248636&lang=ca&coduo=138143 <p>Es tracta dels pagaments acumulats de PAC, PDR, Ajudes d&#8217;Estat i FEMP</p> Thu, 04 Jun 2020 11:15:21 GMT 4248636 2020-06-04T11:15:21Z Pesca denuncia un palangrer que pescava en aigües interiors de les Balears prop del Parc Nacional de Cabrera http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4247939&lang=ca&coduo=138143 Thu, 04 Jun 2020 08:54:51 GMT 4247939 2020-06-04T08:54:51Z Seleccionats/des curs d'Operador Restringit del SMSSM http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4053928&lang=ca&coduo=138143 Thu, 04 Jun 2020 07:03:28 GMT 4053928 2020-06-04T07:03:28Z La pagesia de Balears rebrà ajudes de fins al 50% sobre la producció perduda pels desastres naturals de 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4246359&lang=ca&coduo=138143 Wed, 03 Jun 2020 13:41:29 GMT 4246359 2020-06-03T13:41:29Z Agricultura implanta la col·lecció més completa de varietats locals de cítrics a la finca pública de Raixa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4246298&lang=ca&coduo=138143 Wed, 03 Jun 2020 13:12:43 GMT 4246298 2020-06-03T13:12:43Z Agricultura encarrega un estudi sobre el paper de la pagesia en els mercats perquè es proposin com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4243026&lang=ca&coduo=138143 <p>Els mercats i les fires singulars, els aliments i la cadena aliment&#224;ria s&#243;n els eixos principals d'aquest estudi</p> Tue, 02 Jun 2020 12:46:13 GMT 4243026 2020-06-02T12:46:13Z Agricultura prioritza el producte local en el programa d'ajudes de distribució de fruita, hortalissa i llet als centres escolars per al pròxim curs http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4237398&lang=ca&coduo=138143 <p>Es faran tres convocat&#242;ries, una per trimestre, amb un pressupost total de 414.013 euros amb possibilitat d&#8217;ampliaci&#243;</p> Tue, 02 Jun 2020 07:34:27 GMT 4237398 2020-06-02T07:34:27Z El producte local i el paper del sector primari protagonitzen els concursos de promoció agroalimentària per a l'alumnat de primària http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4232473&lang=ca&coduo=138143 <p>En total s&#8217;entreguen 10 premis als millors dibuixos i dos al logotip guanyador, que far&#224; servir la conselleria</p> Mon, 01 Jun 2020 08:05:17 GMT 4232473 2020-06-01T08:05:17Z El pebre bord de Mallorca es podrà comercialitzar per primera vegada amb el distintiu de la DOP Pebre Bord de Mallorca/Pimentón de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4227753&lang=ca&coduo=138143 <p>La conselleria d&#8217;Agricultura, Pesca i Alimentaci&#243; ha concedit la protecci&#243; nacional transit&#242;ria</p> Thu, 28 May 2020 12:29:54 GMT 4227753 2020-05-28T12:29:54Z Pesca col·labora en un projecte de recuperació d'ous de tauró i rajada procedents de la pesca accidental http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4221821&lang=ca&coduo=138143 <p>Els ous seran incubats al Laboratori d&#8217;Investigacions Marines i Aq&#252;icultura del Port d&#8217;Andratx</p> Thu, 28 May 2020 09:28:28 GMT 4221821 2020-05-28T09:28:28Z El servei de guarda de les reserves marines de Formentera retornen a la mar un exemplar de cranca capturat a l'illa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4221009&lang=ca&coduo=138143 <p>La captura d&#8217;aquest animal est&#224; actualment prohibida a les Balears</p> Wed, 27 May 2020 08:52:17 GMT 4221009 2020-05-27T08:52:17Z Els pagesos de la patata reben indemnitzacions per valor de més de 500.000 euros de les assegurances agràries pels danys del temporal http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4220696&lang=ca&coduo=138143 <p>Els sinistres han afectat m&#233;s de la meitat dels assegurats i el 74% d&#8217;aquests han estat indemnitzats</p> Tue, 26 May 2020 13:42:42 GMT 4220696 2020-05-26T13:42:42Z Agricultura envia un vídeo de Miquel Montoro als alumnes de primària per ensenyar-los a fer planters de productes locals a casa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4220314&lang=ca&coduo=138143 <p>Es tracta d&#8217;una activitat per donar continu&#239;tat a la tasca de promoci&#243; agroaliment&#224;ria a les escoles, aturada actualment per la COVID-19</p> Tue, 26 May 2020 09:47:55 GMT 4220314 2020-05-26T09:47:55Z Informe de l'Observatori de Preus. Setmanes 19 i 20, Maig. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4218246&lang=ca&coduo=138143 <p><span>Informe de l'Observatori de Preus. Setmanes 19 i 20, Maig. Evoluci&#243; del preu de venda al p&#250;blic de llimones i taronges de temporada.&#160;</span></p> Fri, 22 May 2020 11:34:27 GMT 4218246 2020-05-22T11:34:27Z Tràmits per a confraries de pescadors http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2254876&lang=ca&coduo=138143 <ul> <li><a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4088198" target="_blank">Declaraci&#243; responsable del titular del vehicle destinat al transport de productes pesquers abans de la primera venda dins el territori de les Illes Balears</a> </li> <li><a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4217876">Declaraci&#243; responsable de primera venda de productes pesquers</a></li> <li><a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4218045">Declaraci&#243; responsable d'enmagatzematge de productes pesquers</a></li> <li><a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4018341" target="_blank">Sol&#183;licitud de cualificaci&#243; de professionalitat pesquera</a></li> </ul> Fri, 22 May 2020 10:13:37 GMT 2254876 2020-05-22T10:13:37Z El preu de venda al públic de les taronges als mercats i grans superfícies dobla el d'origen http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4217637&lang=ca&coduo=138143 <p>En el cas de les llimones, el preu de venda al consumidor gaireb&#233; triplica el d&#8217;origen</p> Thu, 21 May 2020 13:46:49 GMT 4217637 2020-05-21T13:46:49Z Agricultura constitueix la Mesa del Vi per impulsar el sector vitivinícola de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4216922&lang=ca&coduo=138143 <p><span>S'han tractat, entre d'altres, assumptes com les mesures del ministeri d'Agricultura per fer front a la crisi de la COVID-19</span></p> Wed, 20 May 2020 13:40:34 GMT 4216922 2020-05-20T13:40:34Z De la Concha anuncia un augment d'un 25% en el pressupost inicial del pla de xoc per al sector primari davant la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4215817&lang=ca&coduo=138143 <p>La consellera ha explicat que &#171;es va actuar r&#224;pidament perqu&#232; hi havia sectors que podien entrar en crisi molt r&#224;pidament&#187;</p> Tue, 19 May 2020 14:05:33 GMT 4215817 2020-05-19T14:05:33Z Empreses o persones autoritzades per a realitzar treballs subaquàtics en aigües de les Illes Balears fins el 31 de desembre de 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2254800&lang=ca&coduo=138143 Mon, 18 May 2020 10:45:24 GMT 2254800 2020-05-18T10:45:24Z Llibret de pesca recreativa a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=32337&lang=ca&coduo=138143 Sun, 17 May 2020 19:02:23 GMT 32337 2020-05-17T19:02:23Z Llicències de pesca marítima recreativa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1647804&lang=ca&coduo=138143 Sun, 17 May 2020 18:59:52 GMT 1647804 2020-05-17T18:59:52Z Autoritzacions de busseig a les reserves marines http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1647821&lang=ca&coduo=138143 Sun, 17 May 2020 13:56:39 GMT 1647821 2020-05-17T13:56:39Z Informe de l'Observatori de Preus. Setmanes del 23 al 27 de març. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4131532&lang=ca&coduo=138143 <p><span>L'observatori de preus constata el manteniment dels preus i canvis en els h&#224;bits de compra. Es tracta de les conclusions de la primera an&#224;lisi de l&#8217;observatori</span></p> Fri, 15 May 2020 12:56:01 GMT 4131532 2020-05-15T12:56:01Z Toni Nadal i Joan Llaneras protagonitzen la tercera setmana dels tasts virtuals de vi de les Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4212627&lang=ca&coduo=138143 <p>La iniciativa compta amb la col&#183;laboraci&#243; de l&#8217;Associaci&#243; Balear de Sommeliers</p> Fri, 15 May 2020 12:48:10 GMT 4212627 2020-05-15T12:48:10Z La venda d'animals vius, roba i articles d'artesania també estarà permesa en la reobertura dels mercats a l'aire lliure http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4212618&lang=ca&coduo=138143 <p>La Conselleria de Transici&#243; Energ&#232;tica i Sectors Productius considera aquests productes de primera necessitat i per tant es poden vendre en la Fase 1</p> Fri, 15 May 2020 12:46:21 GMT 4212618 2020-05-15T12:46:21Z Agricultura obre la inscripció pels productors agroalimentaris que vulguin adherir-se al programa de compra pública http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4209588&lang=ca&coduo=138143 <p>Es comprar&#224;, com a m&#224;xim, el 15% de la mitjana dels totals comercialitzats les campanyes anteriors</p> Tue, 12 May 2020 13:08:09 GMT 4209588 2020-05-12T13:08:09Z El FOGAIBA tanca la convocatòria a la línia d'INEA de 2020 i prioritzarà els pagaments a professionals http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4206565&lang=ca&coduo=138143 <p><span>S'establir&#224; un sistema de tramitaci&#243; i pagament m&#233;s &#224;gil, ordenat i eficient per al nou per&#237;ode de&#160;</span><span class="hiddenSpellError">PDR</span><span>&#160;2021-2027</span></p> Sat, 09 May 2020 09:44:28 GMT 4206565 2020-05-09T09:44:28Z