Notícies: CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=6&lang=ca&tipo=rss_2.0 Notícies d'actualitat ca Fri, 18 Sep 2020 11:05:52 GMT Govern de les Illes Balears 2020-09-18T11:05:52Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Finestreta tramitació autoconsum (v.17/09/2020) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2693698&lang=ca&coduo=6 <p>Actualitzada d'acord amb l'establert en el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril.</p> Thu, 17 Sep 2020 17:20:32 GMT 2693698 2020-09-17T17:20:32Z Reactivació econòmica: Transició Energètica presenta el projecte «iBUY», d'impuls a la demanda d'innovació a través de compra pública, davant més de 60 interessats http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4367389&lang=ca&coduo=6 <p>En la trobada en l&#237;nia, s&#8217;han exposat el Pla d&#8217;Actuaci&#243; de la Compra P&#250;blica Innovadora a les Illes Balears, les possibilitats de formaci&#243; en aquesta mat&#232;ria a trav&#233;s de la Fundaci&#243; Bit, i tamb&#233; casos d&#8217;estudi en el territori</p> Thu, 17 Sep 2020 08:19:52 GMT 4367389 2020-09-17T08:19:52Z Sol·licitud de pressupost - Eina informàtica del Registre balear de petjada de carboni http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4298738&lang=ca&coduo=6 Tue, 15 Sep 2020 13:15:28 GMT 4298738 2020-09-15T13:15:28Z Vicepresidència reclama a l'Estat que s'apliquin criteris específics per fixar la retribució a les empreses gasistes que operen a les Illes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4365809&lang=ca&coduo=6 <p>La Conselleria recorda que la insularitat suposa un sobrecost en la distribuci&#243; i el transport del gas</p> Tue, 15 Sep 2020 12:12:00 GMT 4365809 2020-09-15T12:12:00Z CONSELL DE GOVERN: LES BALEARS DESTINARAN 2,4 MILIONS AL SUPORT A LA MOBILITAT EFICIENT I SOSTENIBLE, UN 36% MÉS QUE L'ANY ANTERIOR http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4364859&lang=ca&coduo=6 <p>&#160;Aquesta subvenci&#243;, inclosa dins el pla estatal MOVES II, permetr&#224; a la ciutadania beneficiar-se de fins a 5.500 &#8364;&#160; d&#8217;ajut per a la compra d'un vehicle sense emissions</p> <p>L&#8217;ajut permetr&#224; tamb&#233; la implantaci&#243; de punts de rec&#224;rrega de vehicles, de sistemes de pr&#233;stec de bicicletes i de mesures de mobilitat sostenible al treball</p> Mon, 14 Sep 2020 11:41:00 GMT 4364859 2020-09-14T11:41:00Z Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=489384&lang=ca&coduo=6 <p>L'Institut d'Innovaci&#243; Empresarial de les Illes Balears &#233;s un organisme p&#250;blic adscrit a la&#160;Conselleria d'Economia i Competitivitat.<br /><br />La missi&#243; de l&#8217;IDI &#233;s impulsar el desenvolupament empresarial de les Illes Balears amb criteris de sostenibilitat i de reequilibri territorial i sectorial, informant les empreses, especialment les petites i mitjanes, dels mitjans adequats per millorar la seva gesti&#243; i augmentar la seva competitivitat, com tamb&#233; posant al seu abast aquests mitjans, potenciant la innovaci&#243;, el disseny, la comercialitzaci&#243; i la qualitat amb la m&#224;xima transpar&#232;ncia, equanimitat i efici&#232;ncia.</p> Tue, 08 Sep 2020 07:09:53 GMT 489384 2020-09-08T07:09:53Z Vicepresidència projecta espais expositius a les empreses industrials per donar valor al producte local http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4349923&lang=ca&coduo=6 <p>El programa ExposabyIDI permet a la ind&#250;stria agroaliment&#224;ria de Sa Teulera fer una reforma integral de l&#8217;&#224;rea de venda de productes</p> Wed, 02 Sep 2020 09:42:40 GMT 4349923 2020-09-02T09:42:40Z Reactivació econòmica: El vicepresident Yllanes demana a l'Estat que els productors fotovoltaics de les Illes Balears tenguin els mateixos drets que els de la resta del país http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4349901&lang=ca&coduo=6 <p>Envia una carta a la ministra de Transici&#243; Ecol&#242;gica en qu&#232; li transmet la greu situaci&#243; que pateixen m&#233;s de 600 fam&#237;lies a causa dels retards en els pagaments de les retribucions d&#8217;energies renovables</p> Wed, 02 Sep 2020 09:36:27 GMT 4349901 2020-09-02T09:36:27Z Reactivació econòmica: Els més de tres-cents forns de "Pa d'Aquí" ja es poden geolocalitzar amb l'aplicació per a mòbils de la marca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4349878&lang=ca&coduo=6 <p><span>L&#8217;IDI i l&#8217;Associaci&#243; de Forners i Pastissers han creat aquest distintiu per fomentar el consum del pa tradicional i saludable</span></p> Wed, 02 Sep 2020 09:31:58 GMT 4349878 2020-09-02T09:31:58Z Reactivació econòmica: Les sol·licituds d'ajudes per a la modernització del petit comerç augmenten prop d'un 50% respecte al 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4349826&lang=ca&coduo=6 <p>Vicepresid&#232;ncia ha rebut un total de 337 sol&#183;licituds per aquesta nova convocat&#242;ria a la qual s'hi ha destinat un mili&#243; d'euros</p> Wed, 02 Sep 2020 09:23:28 GMT 4349826 2020-09-02T09:23:28Z Reactivació econòmica: El Govern dona d'alta a una cinquantena de persones autònomes a través del punt PAE d'iemprèn http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4349810&lang=ca&coduo=6 <p><span>Aquest servei, gestionat per l&#8217;IDI, permet constituir una empresa en un &#250;nic tr&#224;mit r&#224;pid</span></p> Wed, 02 Sep 2020 09:17:31 GMT 4349810 2020-09-02T09:17:31Z Reactivació econòmica: Vicepresidència dobla el nombre d'ajuts per a innovació a les pimes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4349438&lang=ca&coduo=6 <p>Aquest any 2020 ha aprovat un 50 % m&#233;s de sol&#183;licituds gr&#224;cies a l&#8217;ampliaci&#243; pressupost&#224;ria de la convocat&#242;ria pluriennal d&#8217;enguany, que ha passat de 400.000 a 800.000 euros</p> Wed, 02 Sep 2020 07:14:53 GMT 4349438 2020-09-02T07:14:53Z Reactivació econòmica: La línia de finançament industrial IDI-ISBA amplia el període de presentació de sol·licituds fins el 2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4349429&lang=ca&coduo=6 <p>Les dues convocat&#242;ries anteriors han beneficiat a 187 empreses i han generat una inversi&#243; de 17,9 milions d&#8217;euros</p> Wed, 02 Sep 2020 07:12:33 GMT 4349429 2020-09-02T07:12:33Z Reactivació econòmica: Vicepresidència impulsa un pla de mesures per reactivar el sector comercial als municipis de Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4349418&lang=ca&coduo=6 <p>Alguns municipis ja s&#8217;han comprom&#232;s a signar convenis per crear centres comercials a cel obert</p> Wed, 02 Sep 2020 07:09:12 GMT 4349418 2020-09-02T07:09:12Z Reactivació econòmica: Balears disposarà de 7,1 milions per millorar l'eficiència energètica dels edificis http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4349400&lang=ca&coduo=6 <h2>Les comunitats aut&#242;nomes seran, per primera vegada, les encarregades de gestionar aquests ajuts aprovats pel Govern central</h2> Wed, 02 Sep 2020 07:01:46 GMT 4349400 2020-09-02T07:01:46Z Convocatòria pública de subvencions per al foment de les instal·lacions fotovoltaiques i minieòliques, adreçada a administracions locals i entitats públiques dependents http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4332746&lang=ca&coduo=6 <p>Convocat&#242;ria p&#250;blica de subvencions per al foment de les instal&#183;lacions fotovoltaiques i minie&#242;liques, adre&#231;ada a administracions locals i entitats p&#250;bliques dependents (PO FEDER 2014-2020) (BOIB 13/08/2020)</p> Thu, 20 Aug 2020 17:06:00 GMT 4332746 2020-08-20T17:06:00Z Reactivació econòmica: Vicepresidència ofereix al teixit comercial formació en línia per professionalitzar el sector davant de les noves necessitats de consum http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4322253&lang=ca&coduo=6 <p><span>L&#8217;IDI publicar&#224; a la web p&#237;ndoles formatives per promoure la innovaci&#243; del sector.</span></p> Wed, 05 Aug 2020 11:06:09 GMT 4322253 2020-08-05T11:06:09Z Reactivació econòmica: La Direcció General de Comerç acorda amb les patronals posar en marxa el projecte de centres comercials a cel obert als municipis de les Illes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4322241&lang=ca&coduo=6 <p>El centre de Palma ser&#224; un dels primers on s'aplicar&#224; aquest projecte de dinamitzaci&#243; comercial</p> Wed, 05 Aug 2020 11:05:53 GMT 4322241 2020-08-05T11:05:53Z Reactivació econòmica: El Govern obre una consulta de mercat per trobar solucions innovadores vinculades a Turisme, Salut i Tecnologia per fer front a la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4320565&lang=ca&coduo=6 <p><span>Aquest estudi servir&#224; per impulsar la Compra P&#250;blica Innovadora</span></p> Tue, 04 Aug 2020 07:06:33 GMT 4320565 2020-08-04T07:06:33Z Reactivació econòmica: El vicepresident Yllanes es reuneix amb cooperatives del sector agroalimentari per impulsar la diversificació econòmica a les Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4319541&lang=ca&coduo=6 Mon, 03 Aug 2020 11:32:07 GMT 4319541 2020-08-03T11:32:07Z Convocatòria REINDUS 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4309030&lang=ca&coduo=6 Fri, 31 Jul 2020 13:29:27 GMT 4309030 2020-07-31T13:29:27Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2020) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2994453&lang=ca&coduo=6 <p style="text-align: justify;">La subvenci&#243; s&#8217;adre&#231;a a empreses del sector industrial balear i t&#233; com a objectiu donar suport a la millora de la competitivitat, la productivitat i el creixement empresarial.&#160; &#160;</p> Fri, 31 Jul 2020 10:47:27 GMT 2994453 2020-07-31T10:47:27Z Reactivació econòmica: La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius millora el reeixit mapa del comerç electrònic amb la creació del portal web Botigues Virtuals http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4308725&lang=ca&coduo=6 <p>El nou web aporta una s&#232;rie de millores i noves funcionalitats al primer mapa llan&#231;at al mar&#231; per fer front a l&#8217;emerg&#232;ncia de la COVID-19</p> <p>El lloc facilita la interacci&#243; entre la ciutadania i les 614 botigues locals adherides, de les quals 396 s&#243;n a Mallorca, 174 a Menorca, 68 a Eivissa i 3 a Formentera</p> Fri, 31 Jul 2020 07:43:09 GMT 4308725 2020-07-31T07:43:09Z Reactivació econòmica: El vicepresident Yllanes participa en el Consell Nacional del Clima per valorar el nou pla climàtic per a la pròxima dècada http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4308742&lang=ca&coduo=6 <p>Des del Govern es defensa que es contempli la insularitat i agilitzar accions concretes per a les Balears</p> Fri, 31 Jul 2020 07:40:01 GMT 4308742 2020-07-31T07:40:01Z Yllanes visita el parc fotovoltaic de sa Caseta a Llucmajor http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4307991&lang=ca&coduo=6 <p>Aquesta instal&#183;laci&#243; ocupa actualment 120 persones i en estar acabada produir&#224; l&#8217;energia equivalent a la produ&#239;da per m&#233;s de 9.000 fam&#237;lies</p> Wed, 29 Jul 2020 14:34:25 GMT 4307991 2020-07-29T14:34:25Z Ajut destinat a fomentar i impulsar la millora de la cooperació empresarial i la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3105120&lang=ca&coduo=6 <p>La subvenci&#243; s&#8217;adre&#231;a a cl&#250;sters industrials i centres tecnol&#242;gics empresarials dins l'&#224;mbit territorial de les Illes Balears i t&#233; com a objectiu incentivar la consolidaci&#243; d'aquestes entitats i dels projectes col&#183;laboratius que desenvolupen.</p> Mon, 27 Jul 2020 13:31:16 GMT 3105120 2020-07-27T13:31:16Z Reactivació econòmica: El Govern obre el primer pla d'internacionalització 2020-2024 amb l'objectiu d'ampliar la base d'empreses exportadores de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4306897&lang=ca&coduo=6 <p>La Direcci&#243; General de Projecci&#243; Econ&#242;mica presenta els ajuts a la internacionalitzaci&#243;, que ja s&#8217;inclouen en el Pla plurianual</p> Mon, 27 Jul 2020 12:35:30 GMT 4306897 2020-07-27T12:35:30Z Reactivació econòmica: Vicepresidència reclama a l'Estat una regulació específica per adequar i afavorir les instal·lacions de renovables a les illes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4305690&lang=ca&coduo=6 <p><span>L&#8217;Institut Balear de l&#8217;Energia (IBE) defensa establir un sistema de subhastes propi i impulsar les instal&#183;lacions a cobertes i aparcaments a causa de la insularitat</span></p> Fri, 24 Jul 2020 11:32:49 GMT 4305690 2020-07-24T11:32:49Z Reactivació econòmica:Vicepresidència destina 200.000 euros per fomentar la cooperació empresarial i la productivitat a través dels clústers industrials http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4304676&lang=ca&coduo=6 <p>Aquesta convocat&#242;ria d'ajudes permetr&#224; a les entitats finan&#231;ar activitats i despeses per valor de 40.000 euros</p> Fri, 24 Jul 2020 07:00:15 GMT 4304676 2020-07-24T07:00:15Z Reactivació econòmica:El Govern defensa que Balears sigui pionera en transició energètica a Espanya i accelerar la descarbonització el 2040 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4304666&lang=ca&coduo=6 <p>Avui s'ha presentat l'informe elaborat per Deloitte i Endesa que planteja que descarbonitzar les Illes el 2040 podria generar fins a 30.000 llocs de feina</p> Fri, 24 Jul 2020 06:43:25 GMT 4304666 2020-07-24T06:43:25Z Un "professional" virtual dissenyat per millorar la vida de les persones diabètiques guanya com a millor projecte en els premis Innovació del Cercle d'Economia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4304657&lang=ca&coduo=6 <p>El premi est&#224; dotat amb 6.000 euros i compta amb una aportaci&#243; de 3.000 euros de la Conselleria de Transici&#243; Energ&#232;tica i Sectors Productius</p> Fri, 24 Jul 2020 06:34:35 GMT 4304657 2020-07-24T06:34:35Z Reactivació econòmica: Vicepresidència destina 200.000 € a subvencions per a associacions i sindicats que han donat assessorament a empreses i treballadors durant la crisi de la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4303155&lang=ca&coduo=6 <p><strong>El termini per presentar les sol&#183;licituds finalitzar&#224; el 24 d'agost</strong></p> Wed, 22 Jul 2020 07:09:42 GMT 4303155 2020-07-22T07:09:42Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial (2020) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3732413&lang=ca&coduo=6 <p style="text-align: justify;">La subvenci&#243; s&#8217;adre&#231;a a <span>empreses del sector industrial balear</span> i t&#233; com a objectiu donar suport a la millora de la competitivitat, la productivitat i el creixement empresarial.&#160; &#160; &#160;</p> Mon, 20 Jul 2020 12:58:32 GMT 3732413 2020-07-20T12:58:32Z La qualitat de l'aire a les Balears va ser entre excel·lent i bona durant l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4301564&lang=ca&coduo=6 <p>Segons l&#8217;informe anual elaborat per Vicepresid&#232;ncia milloren els valors respecte a l&#8217;any anterior per&#242; es mantenen els nivells de di&#242;xid de nitrogen a Palma</p> Mon, 20 Jul 2020 08:18:45 GMT 4301564 2020-07-20T08:18:45Z LlibresTIC aconsegueix la participació de cent microrelats en fil en el seu concurs i aporta un seguit d'activitats per a la divulgació de la cultura digital a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4301549&lang=ca&coduo=6 <p>Aquesta iniciativa cerca contribuir a la divulgaci&#243; tecnol&#242;gica i despertar vocacions perqu&#232; les persones que es plantegin reinventar-se apostin per formacions d&#8217;&#224;mbit cient&#237;fic, tecnol&#242;gic, matem&#224;tic i arts aplicades en aquests &#224;mbits</p> Mon, 20 Jul 2020 08:08:52 GMT 4301549 2020-07-20T08:08:52Z Reactivació econòmica: S'obre la convocatòria d'ajuts estatals per a empreses que hagin fabricat productes i material sanitari derivat de la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4301542&lang=ca&coduo=6 <p>&#160;Aquests ajuts se sumen als que ja ofereix l&#8217;executiu balear, amb un pressupost de 5,1 milions d&#8217;euros</p> Mon, 20 Jul 2020 08:02:48 GMT 4301542 2020-07-20T08:02:48Z Publicació de la proposta de la Guía d'aplicació del Reial decrect 552/2019 per que s'aprova el Reglament de seguretat per instal·lacions frigorifiques i les instruccions tècniques complementàries. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4299425&lang=ca&coduo=6 Fri, 17 Jul 2020 08:46:22 GMT 4299425 2020-07-17T08:46:22Z Publicació de la Guía d'aplicació del Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'enmagazematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4298964&lang=ca&coduo=6 Fri, 17 Jul 2020 07:42:41 GMT 4298964 2020-07-17T07:42:41Z Reactivació econòmica: El vicepresident Yllanes i el batle Moreno signen un conveni de col·laboració per dinamitzar el comerç de proximitat d'Inca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4297738&lang=ca&coduo=6 <p>L'acord permetr&#224; promoure les botigues locals en el marc de el projecte Centre Comercial a Cel Obert, previst en el pla de reactivaci&#243; de l&#8217;activitat comercial i econ&#242;mica dels municipis, dissenyat per la Conselleria</p> <p>Yllanes ha avan&#231;at que s&#8217;est&#224; treballant en la signatura de convenis per a l&#8217;impuls del petit comer&#231; en el major nombre de municipis de la comunitat aut&#242;noma</p> Wed, 15 Jul 2020 11:41:44 GMT 4297738 2020-07-15T11:41:44Z Convocatòria de subvencions per a l'adquisició de vehicles amb conductor VTC i autotaxis que siguin elèctrics purs http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4253559&lang=ca&coduo=6 <p>Convocat&#242;ria de subvencions per l'adquisici&#243; de vehicles amb conductor VTC i autotaxis que siguin el&#232;ctrics purs (BOIB n&#250;m 103 de 6/6/2020)</p> <p>NOTA IMPORTANT: D'acord amb l'establert en l'apartat sis&#232; de la concovat&#242;ria, les sol&#183;licituds es poden presentar, a partir del cinqu&#232; dia de la publicaci&#243; en el BOIB de la convocat&#242;ria (es poden presentar a partir del <strong>12 de juny de 2020).</strong></p> Wed, 15 Jul 2020 11:11:42 GMT 4253559 2020-07-15T11:11:42Z Reactivació econòmica: La potència d'energies renovables creixerà un 8% amb els ajuts a l'autoconsum impulsats des de Vicepresidència http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4297408&lang=ca&coduo=6 <p>Yllanes ha anunciat que es far&#224; feina per ampliar els ajuts i arribar als m&#233;s de 1.000 expedients aprovats el 2020</p> <p>L&#8217;estalvi econ&#242;mic generat pot arribar fins als 750.000 euros</p> Wed, 15 Jul 2020 08:25:12 GMT 4297408 2020-07-15T08:25:12Z Convocatòria de concessió de suport financer a la inversió industrial al marc de la política pública de reindustrialització i enfortiment de la competitivitat industrial (2020) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4292481&lang=ca&coduo=6 Wed, 15 Jul 2020 07:51:41 GMT 4292481 2020-07-15T07:51:41Z Convocatòria pública de subvencions per al foment de la biomassa, adreçada a administracions locals (Programa Operatiu FEDER 2014-2020) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4295176&lang=ca&coduo=6 <p>Convocat&#242;ria p&#250;blica de subvencions per al foment de la biomassa, adre&#231;ada a administracions locals (Programa Operatiu FEDER 2014-2020) (BOIB de 11/07/2020)</p> Tue, 14 Jul 2020 07:36:11 GMT 4295176 2020-07-14T07:36:11Z Consulta telemàtica de l'estat administratiu d'expedients de subvenció de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàticnvi Climàtic http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4216166&lang=ca&coduo=6 Mon, 13 Jul 2020 11:57:29 GMT 4216166 2020-07-13T11:57:29Z Reactivació econòmica: Vicepresidència publica una convocatòria d'ajuts de 300.000 euros per al foment de la biomassa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4294924&lang=ca&coduo=6 <p>Les subvencions estan dirigides a les administracions locals i entitats p&#250;bliques perqu&#232; puguin instal&#183;lar calderes de biomassa.</p> Mon, 13 Jul 2020 10:35:45 GMT 4294924 2020-07-13T10:35:45Z Reactivació econòmica: El vicepresident Yllanes destaca l'impuls del Govern a les pimes innovadores a través de mesures específiques del Pla de Reactivació Econòmica i Social http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4294905&lang=ca&coduo=6 <p>El vicepresident ha clausurat l&#8217;acte de lliurament dels segells AENOR de Pime Innovadora i Jove Empresa Innovadora a vuit empreses de les Illes Balears</p> Mon, 13 Jul 2020 10:35:26 GMT 4294905 2020-07-13T10:35:26Z Es presenta el Projecte de reconstrucció i conservació de l'Arxiu Històric de la Cambra de Comerç de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4288957&lang=ca&coduo=6 Tue, 07 Jul 2020 07:39:34 GMT 4288957 2020-07-07T07:39:34Z Reactivació econòmica: Vicepresidència defensa accelerar la descarbonització com a una oportunitat d'avançar en la transició energètica de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4288948&lang=ca&coduo=6 <p><span>Avui s'ha presentat un informe elaborat per Deloitte i Endesa que planteja descarbonitzar Balears al 2040</span></p> Tue, 07 Jul 2020 07:34:36 GMT 4288948 2020-07-07T07:34:36Z Projecte de Decret Regulador del Registre Balear de Petjada de Carboni. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3934839&lang=ca&coduo=6 Mon, 06 Jul 2020 08:33:51 GMT 3934839 2020-07-06T08:33:51Z Reactivació econòmica: Yllanes visita el Far de la Riba de Palma com a possible seu del futur Moll Bit http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4283547&lang=ca&coduo=6 <p>Es calcula que la posada en marxa d&#8217;aquest centre podria beneficiar a m&#233;s de 600 treballadors</p> Fri, 03 Jul 2020 07:07:39 GMT 4283547 2020-07-03T07:07:39Z