Tràmits: CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390298&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 18 Feb 2020 13:22:33 GMT Govern de les Illes Balears 2020-02-18T13:22:33Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria Formació DUAL http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2701877&lang=ca&coduo=2390298 Convocatòria subvencions per finançar un programa de formació DUAL per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones en discapacitat o en risc d'exclusió. Mon, 17 Feb 2020 10:22:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2701877&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-17T10:22:51Z Convocatòria programes mixts d'ocupació i formació per a joves de garantia juvenil i per a persones majors de 30 anys http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2665372&lang=ca&coduo=2390298 Aquesta Resolució té per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l' any 2016 per presentar projectes mixtos d'ocupació i formació, amb dues línies d'ajuts: una, per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i una altra, per a persones desocupades de 30 anys o més, finançada amb fons de Conferència Sectorial Thu, 13 Feb 2020 12:54:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2665372&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-13T12:54:09Z Convocatòria d'idiomes i noves tecnologies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2658210&lang=ca&coduo=2390298 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats d'idiomes i noves tecnologies, i la convocatòria informativa dirigida a l'alumnat desocupat per a la sol·licitud d'ajuts i beques per al període 2016-2018 Thu, 13 Feb 2020 12:49:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2658210&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-13T12:49:41Z Convocatòria de subvencions 2019-2020 SOIB Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del PO de les Illes Balears 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3471327&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació d'un 45 % dels usuaris totals que es preveu atendre. Potestativament, és objecte de finançament dins el marc d'aquesta convocatòria l'execució de les següents accions: A) Actuacions de formació: · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat de nivell 1 i 2. · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives no conduents a certificats de professionalitat. B) Actuacions complementàries experimentals. · Són accions per dotar d'habilitats de caire ocupacional als usuaris amb l'objectiu de millorar la seva situació laboral donant resposta a demandes molt concretes del mercat laboral, que no han d'estar contemplades ni el seu contingut ha de ser assimilable dins el marc de la formació reglada o al catàleg d'especialitats formatives o regulació específica. Aquestes accions no poden tenir una durada superior a les 75 hores, ni es poden realitzar més de tres actuacions per entitat. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. Thu, 13 Feb 2020 08:20:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3471327&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-13T08:20:58Z Convocatòria de subvencions per als exercicis 2019 i 2020 SOIB JOVE Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3471458&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció del col·lectiu vulnerable JOVES en risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral, majors de 16 i menors de 30 anys, inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació. Potestativament, és objecte de finançament dins el marc d'aquesta convocatòria l'execució de les següents accions: A) Actuacions de formació: · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat de nivell 1 i 2. · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives no conduents a certificats de professionalitat. B) Actuacions complementàries experimentals. · Són accions per dotar d'habilitats de caire ocupacional als usuaris amb l'objectiu de millorar la seva situació laboral donant resposta a demandes molt concretes del mercat laboral, que no han d'estar contemplades ni el seu contingut ha de ser assimilable dins el marc de la formació reglada o al catàleg d'especialitats formatives o regulació específica. Aquestes accions no poden tenir una durada superior a les 75 hores, ni es poden realitzar més de tres actuacions per entitat. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. Thu, 13 Feb 2020 08:14:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3471458&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-13T08:14:37Z Acreditació i/o inscripció de centres i entitats de formació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2312146&lang=ca&coduo=2390298 Per poder impartir formació professional per a l'ocupació (FPO) les entitats de formació s'han d'acreditar i/o inscriure en el Registre estatal d'entitats de formació. Wed, 12 Feb 2020 11:44:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2312146&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-12T11:44:36Z Convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a persones desocupades d'entre 16 i 29 anys per el període 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3276729&lang=ca&coduo=2390298 Establir la convocatòria de beques d'èxit adreçada a les persones joves desocupades que cursin alguna de les accions educatives/formatives següents:  - Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny en el cas d'ESPA).  - Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2018-2019 per incentivar el retorn al sistema educatiu.  - Especialitats formatives de l'àmbit laboral que financi el SOIB. Poden cursar especialitats formatives completes no conduents a certificats de professionalitat i mòduls formatius de certificats de professionalitat, inclòs el mòdul de pràctiques no laborals. Fri, 07 Feb 2020 07:53:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3276729&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-07T07:53:31Z Convocatòria desocupats 2016-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2612933&lang=ca&coduo=2390298 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats, i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per a la sol·licitud d'ajuts i beques, per al període 2016-2018 Wed, 05 Feb 2020 12:23:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2612933&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-05T12:23:46Z Convocatòria anglès http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2339872&lang=ca&coduo=2390298 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats d'anglès A1, A2, B1, B2 i C1, i la convocatòria informativa dirigida a l'alumnat desocupat per a la sol·licitud d'ajuts i beques per al període 2015-2016 Wed, 05 Feb 2020 11:18:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2339872&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-05T11:18:39Z CONVOCATÒRIA 2015-2017: FORMACIÓ PER A COL·LECTIUS VULNERABLES http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2483781&lang=ca&coduo=2390298 S'obre la convocatòria de subvencions públiques per a programes específics de formació adreçats als col·lectius vulnerables envers el mercat laboral i per presentar les sol·licituds d'ajuts per a transport, manutenció i allotjament, discapacitat i conciliació per al període 2015-2017 Mon, 03 Feb 2020 08:35:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2483781&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-03T08:35:51Z Inscripció en el REFOIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3635565&lang=ca&coduo=2390298 Procediment d'inscripció en el Registre públic de persones formadores que han acreditat que compleixen els requisits per impartir un o més mòduls formatius d'accions formatives conduents a obtenir certificats de professionalitat.REFOIB Tue, 21 Jan 2020 07:51:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3635565&lang=ca&coduo=2390298 2020-01-21T07:51:15Z Convocatòria de subvencions per al Programa SOIB 30 Formació i Ocupació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3508826&lang=ca&coduo=2390298 1.- Aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l' any 2018 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació, per a persones desocupades de 30 anys o més, finançada amb fons de Conferència Sectorial. 2. Els programes mixts d'ocupació i formació son programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació i aprenentatge. 3. L'objecte dels programes que es desenvolupen en el marc d'aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d'interès general o social. Fri, 03 Jan 2020 07:50:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3508826&lang=ca&coduo=2390298 2020-01-03T07:50:08Z Convocatòria 2014-2016 per finançar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2112075&lang=ca&coduo=2390298 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per a la sol·licitud d'ajuts i beques, per al període 2014-2016 Tue, 17 Dec 2019 11:39:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2112075&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-17T11:39:57Z FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ A CENTRES PROPIS 2014 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1712207&lang=ca&coduo=2390298 D'acord amb el que estableix el punt 1.a) de l'article 9 del Reial Decret 395/ 2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació (BOE núm. 87, d'11 d'abril), "podran impartir formació professional per a l'ocupació les Administracions Públiques competents en matèria de formació professional per a l'ocupació, a través dels seus centres propis o mitjançant convenis amb entitats o empreses públiques que puguin impartir la formació" AquÍ trobareu la informació i els documents necessaris per dur a terme les accions formatives acordades en les correponents resolucions: - Guia tècnica de Formació Professional per l'Ocupació - Eines de control, seguiment i avaluació Tue, 17 Dec 2019 11:35:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1712207&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-17T11:35:39Z Convocatòria pública de patrocinis des de l'1 de gener fins al 31 de maig de 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4021693&lang=ca&coduo=2390298 Oferir a les entitats públiques i fundacions del sector públic de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i empreses o entitats privades, la possibilitat de realitzar acords de col·laboració o contractes privats de patrocini que generin repercussió mediàtica per a les marques de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Illes Balears i l'AETIB, tot millorant la competitivitat turística de les Illes Balears des de l'1 de gener fins al 31 de maig de 2020, a partir de la realització de projectes o accions estratègiques amb un pressupost superior de 500.000€ si afecta a més d'una Illa, amb un pressupost superior de 250.000€ en el cas de Mallorca, 75.000€ en el cas de Menorca e Eivissa i 50.000€ en el cas de Formentera (art.1 i 3 bases). Tue, 17 Dec 2019 08:59:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4021693&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-17T08:59:07Z CONVOCATÒRIA 2013-2015 PER FINANÇAR ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS/ES DESOCUPATS http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1647919&lang=ca&coduo=2390298 S’obre la convocatòria per a la presentació de sol•licituds de subvencions amb l’objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, i per la presentació de sol•licituds d’ajuts per a transport, manutenció i allotjament, de beques quan es tracti de persones amb discapacitat desocupades i d’ajudes a la conciliació, per al període 2013-2015 Mon, 16 Dec 2019 11:43:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1647919&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-16T11:43:48Z FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ A CENTRES PROPIS 2013/2014 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1417185&lang=ca&coduo=2390298 Aquí trobareu la informació i els documents necessaris per dur a terme les accions formatives acordades en la corresponent resolució: - Guia tècnica - Eines de control, seguiment i avaluació Mon, 16 Dec 2019 11:42:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1417185&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-16T11:42:16Z Procediment d'acreditació d'entitats especialitzades com a serveis de prevenció aliens http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536268&lang=ca&coduo=2390298 En aquest registre, de caràcter administratiu i públic, s'hi han d'inscriure les entitats especialitzades que vulguin ser acreditades com a serveis de prevenció amb domicili en el territori de la CAIB. Mon, 16 Dec 2019 08:44:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536268&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-16T08:44:56Z Convocatòria per finançar especialitats formatives adreçades a treballadors preferentment desocupats (SOIB Formació per a desocupats), per al període 2019-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3802397&lang=ca&coduo=2390298 Finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per a la sol·licitud d'ajuts i beques, per al període 2019-2021. Fri, 13 Dec 2019 10:25:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3802397&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-13T10:25:32Z Ajuts públics destinats a promocionar l'ocupació autònoma 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2345907&lang=ca&coduo=2390298 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d'ajuts per fomentar l'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, a mantenir l'activitat per compte propi i a consolidar el projecte d'autoocupació, per mitjà dels programes següents: — Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms. — Programa 2: ajuts destinats a mantenir l'activitat per compte propi, mitjançant els dos subprogrames següents: - Subprograma 2.1: ajuts per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la persona titular de l'activitat emprenedora, en determinats supòsits relacionats amb la maternitat i la paternitat. - Subprograma 2.2: ajuts de foment al relleu generacional, per tal de facilitar la continuïtat del negoci més enllà de la vida laboral del seu promotor. — Programa 3: ajuts per a la consolidació i el creixement del projecte d'autoocupació, per mitjà dels tres subprogrames següents: - Subprograma 3.1: ajuts per reenfocar el projecte d'autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci. - Subprograma 3.2: ajuts per afavorir la primera contractació d'un treballador o treballadora per compte d'altri per part del titular del projecte d'autoocupació, amb la finalitat de fomentar la contractació d'assalariats i facilitar la consolidació i creixement del projecte empresarial. - Subprograma 3.3: ajuts per a la inserció laboral de persones autònomes col·laboradores, destinats a afavorir la inserció laboral de familiars de la persona titular del projecte d'autoocupació perquè prestin serveis en el negoci familiar com a autònoms col·laboradors. 2. Si les persones que es constitueixen com a treballadores autònomes o com a treballadores autònomes col·laboradores, o les que són contractades a l'empara dels subprogrames 2.1 i 3.2 són persones de 16 a 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, els ajuts que puguin correspondre es podran concedir amb càrrec al Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectius específics 8.2.3 i 8.2.4. Thu, 12 Dec 2019 12:58:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2345907&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-12T12:58:19Z CONVOCATÒRIA 2013/2014: FORMACIÓ PER A COL·LECTIUS VULNERABLES http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1389196&lang=ca&coduo=2390298 S’obre la convocatòria de subvencions públiques per a programes específics de formació adreçats als col•lectius vulnerables envers el mercat laboral i per presentar les sol•licituds d’ajuts per a transport, manutenció i allotjament, discapacitat i conciliació, per al període 2013-2014. Thu, 12 Dec 2019 12:43:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1389196&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-12T12:43:43Z Procediment sancionador per infraccions en l'ordre social http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536066&lang=ca&coduo=2390298 El procediment sancionador per infracció en l'ordre social és un procediment de caràcter especial regulat en la Llei d'infraccions i sancions a l'ordre social, el text refós de la qual es va aprovar mitjançant el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost i en el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d'ordre social i per als expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social. Thu, 12 Dec 2019 11:25:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536066&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-12T11:25:07Z CONVOCATÒRIA 2012-2013 PER FINANÇAR ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS/ES DESOCUPATS http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1199354&lang=ca&coduo=2390298 S'obren les convocatòries per la presentació de sol•licituds de subvencions amb l'objecte de finançar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, i per la presentació de sol•licituds d'ajuts per a transport, manutenció i allotjament, de beques quan es tracti de persones amb discapacitat desocupades i d'ajudes a la conciliació, per al període 2012-2013 Thu, 12 Dec 2019 11:22:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1199354&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-12T11:22:10Z Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears afectades pel concurs de creditors de l'agència de viatges majorista Thomas Cook i del seu grup http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4020422&lang=ca&coduo=2390298 Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir les despeses derivades d'inversions, instal·lacions o obres de modernització o d'adaptació a criteris de competitivitat i qualitat realitzades als establiments d'entitats afectades pel concurs de creditors de l'agència de viatges majorista Thomas Cook i del seu grup Thu, 12 Dec 2019 08:50:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4020422&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-12T08:50:43Z FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ A CENTRES PROPIS 2012/2013 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1202426&lang=ca&coduo=2390298 Aquí trobareu la informació i els documents necessaris per dur a terme les accions formatives acordades en la corresponent resolució: - Guia tècnica - Eines de control, seguiment i avaluació Wed, 11 Dec 2019 11:35:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1202426&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-11T11:35:43Z Convocatoria de subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3480343&lang=ca&coduo=2390298 1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses incloses dins les activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) i imatge i so, i altres empreses dedicades a activitats econòmiques distintes a les anteriors que duguin a terme certificats de professionalitat de nivell 3, d'acord amb l'establert a l'apartat tercer d'aquesta Resolució per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. 2. Els participants obtindran la seva qualificació professional en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. Thu, 05 Dec 2019 12:11:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3480343&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-05T12:11:48Z Convocatòria de subvencions SOIB Dona 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3290910&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, així com els costs derivats d'accions complementàries, que es derivin de la contractació de dones víctimes de violència masclista, que siguin contractades per les entitats que es relacionen a l'apartat tercer d'aquest annex I en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Wed, 04 Dec 2019 08:15:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3290910&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-04T08:15:40Z Declaració d'excepcionalitat i d'adopció de mesures alternatives per al compliment de la quota de reserva a favor dels treballadors i treballadores amb discapacitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109049&lang=ca&coduo=2390298 L'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, disposa que les empreses públiques o privades amb 50 o més treballadors tenen l'obligació d'ocupar, almenys, un 2 % de treballadors amb discapacitat. Així mateix, s'estableix la possibilitat que, excepcionalment, les empreses obligades a complir aquesta quota de reserva puguin quedar exemptes d'aquesta obligació sempre que s'apliquin les mesures alternatives que es determinin reglamentàriament. Wed, 27 Nov 2019 11:34:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109049&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-27T11:34:42Z Registro Empresas con Riesgo de Amianto http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3997566&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció en el registre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a les empreses amb risc d'exposició a amiant Mon, 25 Nov 2019 10:53:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3997566&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-25T10:53:44Z Convocatòria d'ajuts despeses financeres Thomas Cook http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3989711&lang=ca&coduo=2390298 Convocatòria extraordinària d'ajuts a la microempresa, la petita empresa i la mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de liquiditat per fer front als efectes sectorials produïts pel concurs de creditors de l'agència de viatges majorista Thomas Cook i del seu grup sobre l'economia de les Illes Balears Fri, 22 Nov 2019 10:49:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3989711&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-22T10:49:48Z Convocatòria de subvencions per finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats 2018-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3274686&lang=ca&coduo=2390298 S'obre la convocatòria per finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats (SOIB Formació per a desocupats 2018-2020) Thu, 21 Nov 2019 12:42:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3274686&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-21T12:42:45Z Autorització prèvia per al centres portuaris d'ocupació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3989695&lang=ca&coduo=2390298 Els centres portuaris d'ocupació tenen per exclusiu objecte l'ocupació de treballadors de l'estiba portuària per a la seva posada a disposició, de manera temporal, d'empreses titulars de llicència de prestació del servei portuari de manipulació de mercaderies o d'autorització de serveis comercials portuaris, així com la formació professional d'aquells, la qual també podrà realitzar-se mitjançant la resta d'alternatives previstes legalment. Mon, 18 Nov 2019 12:18:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3989695&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-18T12:18:34Z Procediment per a adquirir places turístiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3045669&lang=ca&coduo=2390298 Procediment per a adquirir places turístiques al Consorci Borsa de Places Thu, 14 Nov 2019 11:06:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3045669&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-14T11:06:20Z Sol·licitud de certificat del Consorci Borsa de Places http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047081&lang=ca&coduo=2390298 Obtenir un certificat del Consorci Thu, 14 Nov 2019 11:05:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047081&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-14T11:05:21Z Desistiment adquisició places turístiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047167&lang=ca&coduo=2390298 Desistiment adquisició places turístiques del Consorci Borsa de Places Thu, 14 Nov 2019 11:05:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047167&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-14T11:05:01Z Desistiment adquisició places turístiques i devolució dels pagaments efectuats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047206&lang=ca&coduo=2390298 Desistir de les places adquirides i retorn dels pagaments efectuats Thu, 14 Nov 2019 11:04:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047206&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-14T11:04:47Z Sol·licitud devolució dels pagaments efectuats per rectificació del nombre de places http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3154209&lang=ca&coduo=2390298 Devolució dels pagaments efectuats Thu, 14 Nov 2019 11:04:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3154209&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-14T11:04:28Z Procediment de revocació per impagament de places turístiques adquirides per a ampliacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222852&lang=ca&coduo=2390298 Revocar per impagament les places turístiques adquirides per a ampliacions Thu, 14 Nov 2019 11:04:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222852&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-14T11:04:09Z Procediment de revocació per impagaments de places turístiques regularitzades http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3252138&lang=ca&coduo=2390298 Revocació per impagaments de les places turístiques regularitzades Thu, 14 Nov 2019 11:03:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3252138&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-14T11:03:32Z Informe d'accident laboral http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771590&lang=ca&coduo=2390298 Comunicar l'informe d'investigació d'accident laboral Fri, 08 Nov 2019 07:02:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771590&lang=ca&coduo=2390298 2019-11-08T07:02:23Z Convocatòria de subvencions per al programa SOIB Desenvolupament Local per executar projectes de desenvolupament local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3948504&lang=ca&coduo=2390298 Que les entitats locals i les que en depenen o que hi estan vinculades presentin les sol·licituds per obtenir subvencions públiques destinades a dissenyar i executar Plans Estratègics d'Ocupació Local. Amb la finalitat de donar més impuls a la col·laboració entre les entitats locals i el SOIB en matèria de desenvolupament local, els projectes que presentin les entitats locals i les que en depenen o que hi estan vinculades tindran una duració de 3 anys. El disseny i execució dels plans s'implementen mitjançant la contractació per part de les entitats locals o les que en depenen o que hi estan vinculades dels agents d'ocupació i desenvolupament local els quals són personal tècnic amb titulació universitària oficial. Thu, 31 Oct 2019 12:43:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3948504&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-31T12:43:35Z Convocatòria de subvencions SOIB Visibles. Exercici 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779845&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per a l'exercici 2019, per fomentar la contractació temporal de persones treballadores aturades de llarga durada en el marc de la col·laboració amb els ens locals, en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l'objectiu que en millorin l'ocupabilitat i les possibilitats de la inserció laboral posterior. Thu, 31 Oct 2019 09:10:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779845&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-31T09:10:30Z Convocatòria de subvencions per al Programa SOIB Ocupació i Formació per a 2019 (projectes mixts d'ocupació i formació) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3875169&lang=ca&coduo=2390298 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2019 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació, amb dues línies d'ajuts: - Línia 1: per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 anys. - Línia 2: per a persones desocupades de 30 anys o més. 2. Els programes mixts d'ocupació i formació són programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació i aprenentatge. 3. L'objecte dels programes que es desenvolupen en el marc d'aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d'interès general o social. Tue, 29 Oct 2019 09:21:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3875169&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-29T09:21:27Z Ajuts als treballadors vinculats a empreses incurses a un procés de creditors a conseqüència del concurs de creditors de l'empresa Thomas Cook http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949547&lang=ca&coduo=2390298 Pal·liar els impactes econòmics produïts en l'arxipèlag balear pel concurs de creditors de l'empresa Thomas Cook. Fri, 25 Oct 2019 07:52:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949547&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-25T07:52:23Z Reobertura d'establiment després de baixa temporal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3158333&lang=ca&coduo=2390298 Reobertura d'un establiment després de baixa temporal Thu, 24 Oct 2019 10:38:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3158333&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-24T10:38:47Z Explotació conjunta i unificació d'establiments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157763&lang=ca&coduo=2390298 D'acord amb l'article 36.2 de la llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, es podran explotar conjuntament diferents establiments d'allotjament turístic, sempre que es compleixin les condicions següents: - Tots els establiments han de tenir categoria similar encara que siguin de diferent grup - L'explotació de tots els establiments que es dugui a terme conjuntament ha de ser desenvolupada per una única empresa explotadora - La distància màxima entre els establiments no pot superior a 200m i ha de ser practicable per a persones amb minusvalidesa - S'han de complir les condicions reglamentàries de menjadors i sales per als establiments que s'explotin conjuntament. També s'ha de tenir en compte l'article 89 del Decret 20/2015, de 17 d'abril. Thu, 24 Oct 2019 10:01:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157763&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-24T10:01:45Z Ajudes excepcionals per incentivar la contractació indefinida de treballadors afectats per acomiadaments col·lectius derivats del concurs de creditors de l'agència de viatges Thomas Cook http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949356&lang=ca&coduo=2390298 Ajudes destinades a les empreses que contractin, de manera indefinida per prestar serveis a les Illes Balears, treballadors residents a les Illes Balears de l'agència de viatges majorista Thomas Cook, empreses vinculades o empreses afectades per la fallida de l'agència i que hagin estat objecte d'un acomiadament col·lectiu com a conseqüència d'un procés concursal. Thu, 24 Oct 2019 08:42:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949356&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-24T08:42:24Z Modificació de dades d'una comunicació d'obertura ja registrada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3746751&lang=ca&coduo=2390298 Actualització de les dades comunicades inicialment. Tue, 22 Oct 2019 08:04:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3746751&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-22T08:04:55Z Ajuts públics per al foment de l'economia social per mitjà del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d'inserció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=725170&lang=ca&coduo=2390298 Foment de l'economia social per mitjà del suport a empreses d'inserció amb la finalitat d'afavorir el manteniment dels llocs de treball dels treballadors i treballadores en situació d'exclusió social que hi presten serveis, mitjançant la subvenció parcial dels seus costs salarials. Es consideren persones en situació d'exclusió les que estan incloses en algun dels col·lectius que figuren en l'article 2.1 de la Llei 44/2007 esmentada. La situació d'exclusió social ha de ser acreditada pels serveis socials públics competents, és a dir, els corresponents de les comunitats autònomes segons l'article 148.1.20 de la Constitució espanyola i els determinats per les corporacions locals, d'acord amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Mon, 21 Oct 2019 07:31:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=725170&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-21T07:31:35Z Convocatòria de subvencions SOIB Jove- Qualificats Entitats Locals 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3432774&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, que reuneixin els requisits per poder signar un contracte en pràctiques, per executar obres o serveis d'interès social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. Wed, 16 Oct 2019 11:43:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3432774&lang=ca&coduo=2390298 2019-10-16T11:43:03Z