LOGO CAIB
Contingut
16 setembre 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

COVID-19:Reunió extraordinària de la Mesa Sectorial d'Educació CConvocatòria

Foto de noticia

COVID-19:Reunió extraordinària de la Mesa Sectorial d'Educació

MESA SECTORIAL

 

Dia: dimecres, 16 setembre
Hora: 11:30 hores
Lloc: Videoconferència des de la seu de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca. 

 

Dimecres, 16 de setembre, es celebra la reunió extraordinària de la Mesa Sectorial d'Educació amb els següents punts a l’ordre del dia:

•Esborrany de la Resolució per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents als quals s’ha concedit l’ajornament de la fase de pràctiques o han de repetir-la

•Esborrany de la Resolució on es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de juliol de 2020 per la qual es convoca, per al curs 2020-2021, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol•licitud de destinació en comissió de serveis i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions.

•Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per la qual s’aprova la instrucció per a la concessió de trasllats per raons de salut o de rehabilitació als funcionaris docents de l'ensenyament no universitari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.