LOGO CAIB
Contingut
30 juliol 2020Conselleria de Medi Ambient i Territori
Foto noticia

El Tribunal Constitucional avala que la Llei de Residus prohibeixi les bosses de plàstic d’un sol ús


El Tribunal Constitucional ha donat la raó al Govern de les Illes Balears en la discrepància que mantenia amb el Govern central respecte la constitucionalitat de l'apartat 1.b) de l'article 23 de la Llei 8/2019 , de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

El text posat fins ara en qüestió estableix que, a partir de dia 1 de gener de 2021, «els establiments comercials no podran distribuir bosses de plàstic lleugeres d’un sol ús. Preferentment s’utilitzaran altres materials i únicament es podran distribuir envasos o bosses de plàstic compostables molt lleugeres, sempre que es destinin únicament a productes alimentaris per prevenir el malbaratament i/o per qüestions d’higiene o seguretat».

L’octubre de 2019, ambdues administracions van acordar, a través, de la Comissió Bilateral de Cooperació, que esperarien a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a la impugnació plantejada per l’Estat davant els articles de la llei navarresa de residus que plantejaven la mateixa mesura.

En la sentència, coneguda aquesta setmana, el Tribunal Constitucional reconeix que la Comunitat Foral va actuar dins del marc de les seves competències prohibint, abans que ho fes l’Estat, les bosses de plàstic d’un sol ús per preservar el medi ambient.

D’aquesta manera, s’admet la tesi defensada pel Govern que estableix que les comunitats autònomes tenen la potestat d’establir mesures més restrictives que l’Estat en matèria de protecció del medi ambient.

La sentència estableix també que la prohibició de les bosses de plàstic d’un sol ús no incideix de manera directa o significativa sobre l’activitat econòmica general ni provoca una distorsió substancial en el funcionament del mercat.