Torna

Participació ciutadana

 

 

La Direcció General de Participació i Voluntariat us comunica que, a causa de l’estat d’alarma pel COVID-19,  ens hem vist obligats a reestructurar les eines i la metodologia previstes per a dur endavant el Full de ruta

Així, de forma temporal la dinàmica de feina serà en línia, utilitzant totes les eines i  plataformes disponibles per tal de continuar i facilitar la feina a tots els grups de treball, tot complint amb les prescripcions de la situació d’alarma.

Això vol dir que tot el que havia de fer-se presencial queda ajornat. No obstant estam fent feina per poder seguir amb el que hem començat i dinamitzar els grups de treball des de la Direcció General de Participació i Voluntariat.

Podeu continuar apuntant-vos al projecte de dinamització del procés de participació del Full de ruta que tenim dins el portal de participació. 

Per a qualsevol dubte o informació podeu enviar un correu electrònic a l’adreça següent: participaciociutadana@dgpiv.caib.es i nosaltres us informarem directament.

Seguim fent feina per a la Participació Ciutadana.

Què és la participació ciutadana?


La participació ciutadana és una peça fonamental del sistema democràtic que promou la construcció d'una societat activa que ajudarà a impulsar qualsevol aspecte de la vida social, econòmica, cultural o política. Aquesta societat, mitjançant la seva implicació en els assumptes públics, enriqueix l'acció del Govern i la dota d'eficàcia, però, al mateix temps, aquest dret ciutadà ajuda a generar un equip de govern més exigent i de més qualitat.

El procés participatiu és un diàleg constructiu i argumentat entre la ciutadania i les institucions, en què tenim l'oportunitat de dur a terme un seguiment del treball i l'acció dels nostres governants i dels assumptes públics, i la possibilitat de col·laborar en la construcció d'una societat millor. Amb els processos participatius les decisions guanyen legitimitat, representen un projecte públic i generen coneixement i respecte entre l'Administració i la ciutadania.

L'Administració de la CAIB vol afavorir els mecanismes de participació i de cultura democràtica mitjançant les noves tecnologies, entre altres vies, mitjançant mecanismes de democràcia directa degudament estructurats o altres processos o instruments participatius.

Aquests mecanismes de participació mitjançant les noves tecnologies pretenen ser una eina eficaç i accessible de participació ciutadana com a canal d'informació en dues direccions, en tant en quant permeti, d'una banda, a la ciutadania conèixer en tot moment les iniciatives, projectes i polítiques que es duen a terme en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i opinar sobre elles i, d'una altra, proporcioni al Govern una valuosa informació sobre les seves inquietuds, necessitats i interessos.