torna

Avís legal

Estatut d'Autonomia de les Illes Balears

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer.
Edició bilingüe.

   

Descàrrega de l'estatut

Estatut d'autonomia de les Illes Balears - Document en format PDF i un tamany de 428 kb.