torna

Detall de la notícia

Imatge 3603324

PROGRAMA SOIB-JOVES-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC

 

 

PROGRAMA SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL/ AJUNTAMENTS 2019

 

A Serveis de Millora Agrària i Pesquera, entitat pública depenent de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, hem desenvolupat un programa denominat “Innovació per la posada en valor dels productes agraris i pesquers de les Illes Balears i el reconeixement dels serveis ambientals i socials generats per l’aplicació de sistemes de gestió sostenibles”. L’objecte d’aquest programa és Identificar els productes obtinguts de les races autòctones per facilitar la diferenciació de les mateixes davant la societat Balear i els consumidors en general. Sensibilitzar a la població a favor de les races autòctones, remarcant que, mitjançant el consum dels seus productes, ajuden a conservar part del nostre patrimoni. En l’actualitat, les Illes Balears tenen 15 races autòctones oficialment reconegudes, totes elles catalogades en Perill d’Extinció i que podrien rebre el suport a la seva conservació amb aquest projecte.

 

Per a dur a terme aquest projecte, amb data 15/05/2019, vàrem incorporar una graduada en biologia, que romandrà a aquesta entitat fins al dia 14/08/2020. La contractació d’aquesta biòloga s’emmarca en el Programa SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL/AJUNTAMENTS 2019, promogut pel SOIB, finançat pel  SEPE i pel Fons Social Europeu (FSE).

 

 

PROJECTE COFINANCIAT PEL FONS SOCIAL EUROPEU A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERATIU D’OCUPACIÓ JUVENIL PEL PERIODE 2014-2020 I DE LA INICIATIVA D’OCUPACIÓ JUVENIL, MITJANÇANT EL QUAL SEMILLA HA CONTRACTAT DOS TREBALLADORS PER DESENVOLUPAR L’ESTUDI DELS CRITERIS PER LA DELIMITACIÓ DE LES ZONES D'ALT VALOR AGRARI I L'ESTABLIMENT DE CONTRACTES TERRITORIALS AMB LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE LES ILLES BALEARS.

Inclou les accions següents:

- identificar les millores ambientals i socials a les que pot contribuir la pagesia;

- identificar les accions mitjançant les que els pagesos contribuiran a les millores;

- determinar quins indicadors es poden fer servir per valorar l'impacte de les accionss

- redactar una proposta de criteris per al Contracte Territorial que servirà de base per al Decret que els reguli i per a les convocatòries que s'aprovin.