Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

CENSOS i PRODUCCIONS RAMADERES

1. CENSOS RAMADERS per espècies

1.1. Cens de ramat BOVÍ

             1.1. Cens boví.xlsx 1.1. Cens bovi.xlsx             1.1. Cens boví.pdf 1.1. Cens bovi.pdf

1.2. Cens de ramat OVÍ

             1.2. Cens oví.xlsx 1.2. Cens ovi.xlsx               1.2. Cens oví.pdf 1.2. Cens ovi.pdf

1.3. Cens de ramat CAPRÍ 

              1.3. Cens caprí.xlsx1.3. Cens capri.xlsx            1.3. Cens caprí.pdf 1.3. Cens capri.pdf

1.4. Cens de ramat PORCÍ     

             1.4. Cens porcí.xlsx1.4. Cens porci.xlsx             1.4. Cens porcí.pdf 1.4. Cens porci.pdf

1.5. Cens de ramat EQUÍ 

             1.5. Cens equí.xlsx1.5. Cens equi.xlsx               1.5. Cens equí.pdf 1.5. Cens equi.pdf

1.6. Cens d'AUS ponedores       

             1.6. Cens ponedores.xlsx1.6. Cens ponedores.xlsx      1.6. Cens ponedores.pdf 1.6.Cens ponedores.pdf

1.7. Cens de CONILLS

             1.7. Cens conills.xlsx1.7. Cens conills.xlsx            1.7. Cens conills.pdf 1.7. Cens conills.pdf

1.8. Cens d'APICULTURA   

             1.8. Cens abelles.xlsx1.8. Cens abelles.xlsx           1.8. Cens abelles.pdf 1.8. Cens abelles.pdf

2. Producció de CARN

2.1. Ramat BOVÍ 

                        2.1. Sacrifici boví.xlsx 2.1. Sacrifici bovi.xlsx         2.1. Sacrifici boví.pdf 2.1. Sacrifici bovi.pdf

2.2. Ramat OVÍ         

                       2.2. Sacrifici oví.xlsx 2.2. Sacrifici ovi.xlsx            2.2. Sacrifici oví.pdf 2.2. Sacrifici ovi.pdf

2.3. Ramat CAPRÍ       

                       2.3. Sacrifici caprí.xlsx 2.3. Sacrifici capri.xlsx         2.3. Sacrifici caprí.pdf 2.3. Sacrifici capri.pdf

2.4. Ramat PORCÍ   

                       2.4. Sacrifici porcí.xlsx 2.4. Sacrifici porci.xlsx         2.4. Sacrifici porcí.pdf 2.4. Sacrifici porci.pdf

2.5. Ramat EQUÍ             

                       2.5. Sacrifici equí.xlsx 2.5. Sacrifici equi.xlsx          2.5. Sacrifici equí.pdf 2.5. Sacrifici equi.pdf

2.6. AUS     

                       2.6. Sacrifici aus.xlsx 2.6. Sacrifici aus.xlsx            2.6. Sacrifici aus.pdf 2.6. Sacrifici aus.pdf

2.7. CONILLS       

                      2.7. Sacrifici conills.xlsx2.7. Sacrifici conills.xlsx        2.7. Sacrifici conills.pdf 2.7. Sacrifici conills.pdf

3. Altres produccions RAMADERES

3.1. Producció de LLET     

              3.1. Producció llet.xlsx 3.1.Producció llet.xlsx               3.1. Producció llet.pdf 3.1.Producció llet.pdf

3.2. Producció d'OUS   

              3.2. Producció ous.xlsx 3.2. Producció ous.xlsx                3.2. Producció ous.pdf 3.2. Producció ous.pdf

3.3. Producció de MEL i CERA     

              3.3. Producció mel i cera.xlsx 3.3. Producció mel i cera.xlsx      3.3. Producció mel i cera.pdf 3.3. Producció mel i cera.pdf