Torna

Serveis de Millora Agrària i Pesquera

CENSOS i PRODUCCIONS RAMADERES

1. CENSOS RAMADERS per espècies

1.1. Cens de ramat BOVÍ

             1.1. Cens boví.xlsx 1.1. Cens boví.xlsx             1.1. Cens boví.pdf 1.1. Cens boví.pdf

1.2. Cens de ramat OVÍ

             1.2. Cens oví.xlsx 1.2. Cens oví.xlsx               1.2. Cens oví.pdf 1.2. Cens oví.pdf

1.3. Cens de ramat CAPRÍ 

              1.3. Cens caprí.xlsx1.3. Cens caprí.xlsx            1.3. Cens caprí.pdf 1.3. Cens caprí.pdf

1.4. Cens de ramat PORCÍ     

             1.4. Cens porcí.xlsx1.4. Cens porcí.xlsx             1.4. Cens porcí.pdf 1.4. Cens porcí.pdf

1.5. Cens de ramat EQUÍ 

             1.5. Cens equí.xlsx1.5. Cens equí.xlsx               1.5. Cens equí.pdf 1.5. Cens equí.pdf

1.6. Cens d'AUS ponedores       

             1.6. Cens ponedores.xlsx1.6. Cens ponedores.xlsx      1.6. Cens ponedores.pdf 1.6. Cens ponedores.pdf

1.7. Cens de CONILLS

             1.7. Cens conills.xlsx1.7. Cens conills.xlsx            1.7. Cens conills.pdf 1.7. Cens conills.pdf

1.8. Cens d'APICULTURA   

             1.8. Cens abelles.xlsx1.8. Cens abelles.xlsx           1.8. Cens abelles.pdf 1.8. Cens abelles.pdf

2. Producció de CARN

2.1. Ramat BOVÍ 

                        2.1. Sacrifici boví.xlsx 2.1. Sacrifici boví.xlsx         2.1. Sacrifici boví.pdf 2.1. Sacrifici boví.pdf

2.2. Ramat OVÍ         

                       2.2. Sacrifici oví.xlsx 2.2. Sacrifici oví.xlsx            2.2. Sacrifici oví.pdf 2.2. Sacrifici oví.pdf

2.3. Ramat CAPRÍ       

                       2.3. Sacrifici caprí.xlsx 2.3. Sacrifici caprí.xlsx         2.3. Sacrifici caprí.pdf 2.3. Sacrifici caprí.pdf

2.4. Ramat PORCÍ   

                       2.4. Sacrifici porcí.xlsx 2.4. Sacrifici porcí.xlsx         2.4. Sacrifici porcí.pdf 2.4. Sacrifici porcí.pdf

2.5. Ramat EQUÍ             

                       2.5. Sacrifici equí.xlsx 2.5. Sacrifici equí.xlsx          2.5. Sacrifici equí.pdf 2.5. Sacrifici equí.pdf

2.6. AUS     

                       2.6. Sacrifici aus.xlsx 2.6. Sacrifici aus.xlsx            2.6. Sacrifici aus.pdf 2.6. Sacrifici aus.pdf

2.7. CONILLS       

                      2.7. Sacrifici conills.xlsx 2.7. Sacrifici conills.xlsx        2.7. Sacrifici conills.pdf 2.7. Sacrifici conills.pdf

3. Altres produccions RAMADERES

3.1. Producció de LLET     

              3.1. Producció llet.xlsx 3.1. Producció llet.xlsx               3.1. Producció llet.pdf 3.1. Producció llet.pdf

3.2. Producció d'OUS   

              3.2. Producció ous.xlsx 3.2. Producció ous.xlsx                3.2. Producció ous.pdf 3.2. Producció ous.pdf

3.3. Producció de MEL i CERA     

              3.3. Producció mel i cera.xlsx 3.3. Producció mel i cera.xlsx      3.3. Producció mel i cera.pdf 3.3. Producció mel i cera.pdf