Torna

Serveis de Millora Agrària i Pesquera

Convocatòria per a substituir, per jubilació parcial anticipada, a un treballador del grup professional C


Borsí de feina d'auxiliar administratiu (Grup D) 


SE5: Coordinador de comptabilitat 


Borsí de feina d'administratiu (Grup C)


Borsí de feina d'auxiliar agropecuari o auxiliar facultatiu especialitat medi rural (Grup D) a Mallorca i Menorca


Borsí de feina de tècnic especialista de laboratori de l'àrea tècnica agrària


Borsí de feina de tècnic superior de l’àrea tècnica agrària (Mallorca) i de la delegació de Menorca.


SE64 Auxiliar administratiu a Menorca (procediment tancat)

 


LD3:  directiu professional adjunt a la gerència (procediment tancat)