Torna

Serveis de Millora Agrària i Pesquera

PRODUCCIÓ PESQUERA

1. LA PESCA

1.1. Captures de mol·luscs

1.1. Mol.luscs.xlsx1.1. Mol.luscs.xlsx     1.1.  Mol.luscs.pdf 1.1. Mol.luscs.pdf

1.2. Captures de crustacis

1.2. Crustacis.xlsx1.2. Crustacis.xlsx     1.2. Crustacis.pdf 1.2. Crustacis.pdf

1.3. Captures de peix

1.3 Peixos.xlsx1.3 Peixos.xlsx         1.3. Peixos.pdf 1.3. Peixos.pdf

2. LA AQUICULTURA

2.1. Aquicultura marina
     2.1. Aquicultura marina.xlsx 2.1. Aquicultura marina.xlsx           2.1. Aquicultura marina.pdf 2.1. Aquicultura marina.pdf

2.2. Aquicultura continental
     2.2. Aquicultura continental.xlsx2.2. Aquicultura continental.xlsx     2.2. Aquicultura continental.pdf 2.2. Aquicultura continental.pdf

3. LA FLOTA PESQUERA

3.1. Nombre d'embarcacions

   3.1. Embarcacions.xlsx 3.1. Embarcacions.xlsx    3.1. Embarcacions.pdf 3.1. Embarcacions.pdf

3.2. Nombre de tripulants
   3.2. Tripulacions.xlsx 3.2. Tripulacions.xlsx       3.2. Tripulacions.pdf 3.2. Tripulacions.pdf