Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

RECOMANACIONS PER A LA PRESA DE MOSTRES


FARRATGES

 

FARRATGE VERD

• Mostreig a diferents punts de la parcel•la
• Sega a 10-15 cm del sòl

• Embalatge i conservació a bossa de plàstic
• Guardar a refrigeració
• Si s'emmagatzema més de 3 dies, congelar
Important eliminar l'aire el més possible i no obrir bosses fins a la seva anàlisi


ENSITJATS i FENCS

• Prendre la mostra el més profund possible, 25-50 cm de profunditat
• Rebutjar la part exposada a l'aire perquè es deteriora

• Embalatge i conservació a bossa de plàstic
• Guardar a refrigeració
• Si s'emmagatzema més de 3 dies, congelar
Important eliminar l'aire el més possible i no obrir bosses fins a la seva anàlisi


CONCENTRATS

• Barrejar bé la mostra abans de la seva recollida
• Quantitat de mostra per anàlisi: 1 kg

 

SÒLS

 

 CONSELLS GENERALS de MOSTREIG de SÒL en CAMP


o recollida de mostres abans i després d'abonar (fertilitzants i/o esmenes orgàniques)
o mostrejar una àrea homogènia de textura i color
o remetre una única mostra al laboratori composta per:

 10 o 12 punts en sub-parcel•les del terreny total (2 a 4 ha)
 punts presos en zig-zag
 evitar punts que es troben a menys de 0,50 m de límits de carreteres, portes, edificis, dels límits de la parcel•la total

 

 PRESA de MOSTRA segons l'ÚS del SÒL

 

Prats o cultius de no conreu, mostreig de 0 a 15 cm
Cultius Herbacis, mostreig de 0 a 30 cm
Cultius Llenyosos, mostreig de 0 a 40 cm
Noves plantacions: es prenen dues mostres a diferent profunditat:

Sòl (0 a 30 cm)
Subsòl (30 a 60 cm)

 

 EMBALATGE i CONSERVACIÓ


o Un cop recollits els diferents punts de mostreig es barregen i es retiren restes de collita, pedres i materials orgànics
o La quantitat de mostra per les anàlisis fisicoquímiques ha de ser 500 a 600 g
o Les mostres s'han de transportar a bosses dobles de plàstic

 

 

FOLIARS

 

 RECOMANACIONS GENERALS de MOSTREIG en CAMP


o Mostreig a una zona de la parcel•la amb plantes homogènies, de la mateixa varietat, la mateixa edat i sobretot que no presenti símptomes de malaltia.
o No prendre mostres foliars de plantes que es troben als límits de les parcel•les o que hagin estat tractades recentment.
o Segons l'espècie, consultar l'especialista pel que fa a forma i nombre de plantes perquè la mostra sigui representativa.

 

 QUANTITAT de MOSTRES i CONDICIONS


o Les fulles s'han de prendre i ser portades al laboratori amb el pecíol.
o La quantitat ha de ser suficient per realitzar analítiques (normalment un total de 100 fulles) però això depèn del:


 Tipus de fulla
 La forma, mida, etc. de la planta
 Nombre de plantes per superfície

 

 EMBALATGE i CONSERVACIÓ


o Les mostres foliars s'han de guardar a bosses de plàstic pel seu transport
o Conservar a 4ºC no més de 24 hores
o Enviar immediatament al laboratori

AIGÜES

 PRESA DE MOSTRA


o Els recipients per a presa de mostra han d'estar nets, sense restes orgàniques o de sabó.
o Rentar el recipient diverses vegades amb la mostra d'aigua destinada a anàlisi.

 

 EMBALATGE i CONSERVACIÓ


o Recipients de plàstic o vidre
o Conservació de mostra a 4ºC
o Enviar la mostra al laboratori el més aviat possible per a la seva anàlisi en un màxim de 48 h