Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

Recuperació de varietats ancestrals de vinya

El sector vitivinícola de les Illes Balears està actualment apostant per la vinificació de varietats ancestrals, promogut per l’afany de recuperar sabors antics i diferenciats. Aquest fet motiva  a l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP), encara més, la obligació i necessitat de preservar i conservar aquests recursos fitogenètics.

La gran riquesa varietal que tenim a nostres illes, té uns límits encara no definits. És un tresor genètic que després d’anys d’abandonament, encara es pot trobar. Les varietats que s’han anat recuperant estan presents a la col·lecció de varietats de vinya de sa Granja (IRFAP).

Emperò, rescatar una varietat ancestral i posar-la a disposició dels viticultors, no és un procés fàcil ni senzill, ni molt manco ràpid. L’IRFAP treballa des de fa anys en la recuperació d’aquestes varietats que formen part del nostre patrimoni fitogenètic i cultural.

Al procés d’autorització es diferencien tres fases. La primera, d’estudis previs (identificació ampelogràfica, genètica i vincle històric, entre d’altres) i de preparació del material vegetal que ha de complir amb la normativa. Aquí és on es troba el principal obstacle: aconseguir material vegetal lliure de virosi. S’ha de fer un control exhaustiu de totes les mostres varietals prospectades, i en cas de que es trobin totes infectades per virus, la única via que queda és el sanejament dins laboratori, mitjançant l’aplicació de termoteràpia i cultiu in vitro. Així i tot, el percentatge d’èxit és molt baix.

La segona fase, una vegada identificada la varietat i aconseguit el material vegetal multiplicat (10 plantes lliures de virus i empeltades damunt R-110), és sol·licitar la inclusió de la varietat a la Oficina Espanyola de Varietats Vegetals (OEVV) per a la seva inclusió al Registre de Varietats Comercials (RVC). Allà, incorporen la varietat a la seva col·lecció de referència i s’inicien els assajos d’autorització. Aquesta fase dura, com a mínim, 5 anys, fins que es registra al RVC.

Finalment, la darrera fase consisteix en l’autorització de la varietat en la Comunitat Autònoma, mitjançant un estudi d’adaptació de la varietat, que també es duu a terme a l’IRFAP, que inclou 5 anys de vinificacions experimentals. Finalitzat l’estudi, es sol·licita l’autorització de la varietat a Balears, i una vegada publicat al butlletí oficial de la comunitat, a la fi, ja es pot plantar.

Tot i així, dins tot aquest procés no s’inclouen els estudis i justificacions que hauran de fer les IGPs o DOPs per a la incorporació de la varietat als seus reglaments tècnics.

L’IRFAP ha seguit tot aquest procés des de 2012, amb la incorporació de les varietats giró ros i gorgollassa. Posteriorment, al 2016 es va autoritzar escursac, i al 2020 les varietats esperó de gall, mancès de tibús i callet negrella. La darrera incorporació a la llista de varietats locals autoritzades ha estat giró negre, a l’any 2022.

Aquí trobareu els informes que l'IRFAP ha elaborat per a l'autorització d'aquestes varietats: 

Les varietats autoritzades a les Illes Balears

varietats_autoritzades_fins_2023.png