Torna

Serveis de Millora Agrària i Pesquera

SEUS I ADRECES 

SEMILLA Son Ferriol

C/ de Babieca, núm. 2 (07198) Son Ferriol - Palma

Tel.: 971 42 61 71 - 72 - 73 - 74

Fax: 971 42 91 26

Web: http://semilla.caib.es

 

SEMILLA Sa Granja

C/ Eusebi Estada, 145 (07009) Palma

Tel.: 971 17 60 84

Fax: 871 11 68 38

Web: http://semilla.caib.es

 

SEMILLA Menorca

C/ dels Bijuters, núm. 36 POICI (07760) Ciutadella de Menorca

Tel.: 971 38 47 45

Fax: 971 48 06 19

Web: http://semilla.caib.es

 

Adreces electròniques genèriques

Atenció al públic: info@semilla-caib.es

Comptabilitat: comptabilitat@semilla-caib.es

Desenvolupament Rural: drural@semilla-caib.es

Estadística Agrària i Pesquera: estadistica@semilla-caib.es

Gerència: gerencia@semilla-caib.es

Laboratori de bromatologia: labbromatologia@semilla-caib.es

Laboratori de lactologia: lablactologia@semilla-caib.es

Laboratori de sanitat animal: labsanitatanimal@semilla-caib.es

Laboratori de sanitat vegetal: labsanitatvegetal@semilla-caib.es

Producció Agrària: produccioagraria@semilla-caib.es

Promoció: promocio@semilla-caib.es

Sanitat Animal: sanitatanimal@semilla-caib.es

Sanitat Vegetal: sanitatvegetal@semilla-caib.es